jojo

DRIBBLE BAR

 

APLIKATORY PŁYNNÓW NAWOZÓW

 

                                           

 

Oferujemy dwa rodzaje dysz w kształcie zamknęitej rurki na której znajdują się równomierne rozmieszczone otwory. Dysze gwarantują równomierny strumień oprysku - jednostajna dystrybucja cieczy poprzez równoległy strumień pozbawiony rozproszenia kropelkowego, redukuje do maksimum efekt poparzenia rośliny, co pozwala na stosowanie nawozu nawet w wysokiej fazie rozwoju rośliny. 

Różnica w dyszach polaga na sposobie regulacji prędkości przepływu. W dyszach standardowych dyszach DRIBBLE BAR odbywa się to za pomocą pokrętła natomiast w dyszach AutoStreamer odbywa sięto automatycznie.

 

DRIBBLE BAR

Dokładnie aplikuje nawóz przez cztery równomiernie rozmieszczone wzdłuż dyszy otwory.
Dawkę można ustawić na jedną z pięciu prędkości przepływu przez prostą regulację pokrętłem regulacji przepływu
.

 

 Specyficzna kostrukcja dyszy pozwala na dawkowanie od 85 l/ha do 1070 l/ha

 

DOKŁADNOŚĆ - dysze Dribble Bar pozwalają precyzyjnie kierować płynny nawóz, eliminują nakładanie się oprysku, minimaluzyją efekt poparzenia rośliny.

 

EFEKTYWNOŚĆ - dysze Dribble Bar są szybkie, wydajne i elastyczne w stosowaniu. Zapewniają, że płynny nawóz może być stosowany w szerokim zakresie warunków pogodowych i klimatycznych.

 

BEZPIECZEŃSTWO - dysze Dribble Bar zmniejszają ilość odpadów i związanych z tym kosztów. Usuwają ryzyko związane z uszkodzeniem sąsiednich pól, eliminują możliwość zanieszyszczenie rowów i innych akwenów wodnych.

 

EKONOMIA - dysze Dribble Bar oferują szybki i skuteczny sposób nawozów płynnych. Szybkość i elastyczność korzystania z dysz zapewnia bardziej opłacalne wykorzysstanie siły roboczej. maszyn i czasu.

 

 

AUTO STREAMER

Dokładne dawkowanie nawozów płynnych poprzez unikalny zawór automatyczny oraz cztery równomierne rozstawione otowry ( co 125 mm). Prędkość przepływu operator w prosty sposób reguluje z kabiny bez konieczności wysiadania z ciągnika.

Dysza zalecana przy korzystaniu z mapowania gleb i oprysków z nawigacją GPS z płynną zmienną dawki cieczy.

ULEPSZONE DYSZE DO NAWOZÓW PŁYNNYCH ZAPEWNIAJĄ ZMIANĘ DAWKI APLIKACJI, KTÓRĄ W PROSTY SPOSÓB MOŻNA REGULOWAĆ Z KABINY CIĄGNIKA.

 

 

 

Dodatkowe wyposazenie:

 

                               Stabilizatory                                                             Kołpaki                                    Zawory i uszczelki

                                                                                            

 

 

 

 

 

 
opracowanie future-king.pl Powered by Quick.Cms